GenAsia Biotech Co.,Ltd

Contact Us

    Tel: 0086-21-56642915

    Fax: 0086-21-56642916

    Email: info@genasiabio.com

            tech@genasiabio.com

    Address: 7th Floor, Wujiaochang Technology Building, No.1675, Huangxing Road, Yangpu District, Shanghai, China.

Contact Us
Tel:  0086-21-56642915
Fax: 0086-21-56642916

 

Email: info@genasiabio.com   
            tech@genasiabio.com

 

Website:  http://www.genasiabio.com (Enligh)
                  http://www.genasiabio.cn (Chinese) 

Address: 7th Floor, Wujiaochang Technology Building, No.1675, Huangxing Road, Yangpu District, Shanghai, China.